Šaštín - sv. Florián (1906)

Sochu sv. Floriána na šaštínskom námestí postavili farníci v roku 1906. Zakladateľský nápis je vytesaný do zadnej strany podstavca (Vystavený milodarmi farníkov Šaštinskych R. P. 1906). Podľa signatúry na podstavci je autorom sochy dielňa F. Zbořila z Uherského Hradišťa. Sochár ju mal zhotoviť podľa menšej sochy sv. Floriána, ktorú vlastnil Anton Macháček zo Šaštína. Menšia soška sa potom istý čas nachádzala voľne položená pri veľkej soche, kým ju Anton Macháček k nej nezakopal.
Iná socha sv. Floriána, ktorá stála v strede Šaštína, sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Vo svojej opatere ju mal Andrej Sedius a jeho potomkovia.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100;
Silvia Suchá: Svätý Florián..., in: Hlásnik 1/2016 str. 27

Kamerové systémy