Šaštín - sv. Florián (1906)

Sochu sv. Floriána na šaštínskom námestí postavili farníci v roku 1906. Zakladateľský nápis je vytesaný do zadnej strany podstavca (Vystavený milodarmi farníkov Šaštinskych R. P. 1906). Podľa signatúry na podstavci je autorom sochy dielňa F. Zbořila z Uherského Hradišťa. Sochár ju mal zhotoviť podľa menšej sochy sv. Floriána, ktorú vlastnil Anton Macháček zo Šaštína. Menšia soška sa potom istý čas nachádzala voľne položená pri veľkej soche, kým ju Anton Macháček k nej nezakopal.
Iná socha sv. Floriána, ktorá stála v strede Šaštína, sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Vo svojej opatere ju mal Andrej Sedius a jeho potomkovia.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100;
Silvia Suchá: Svätý Florián..., in: Hlásnik 1/2016 str. 27

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy