Súsošie Sedembolestnej Panny Márie z vápenca v podobe šaštínskej Piety dala postaviť Helena Malinovská zo Šaštína v roku 1883. Nápis zakladateľky je na čelnej strane pieskovcového podstavca. Na podstavci je kovový štítok výrobcu Sommera a Wenigera z Viedne pri Centrálnom cintoríne. V roku 2013 bolo dielo zrenovované, podstavec na mieste, samotná Pieta v dielni Rest-artu.

Ku cti a chvále
sedmibolästnej Rodičky
Božej postavila
Helena Malinovszký
Občanka Šasstinská
roku 1883.

Kamerové systémy