Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)

Súsošie Najsvätejšej Trojice pri kláštore dal postaviť kňaz Eustachius Čány. Podľa chronogramu latinského nápisu zakladateľa to bolo v roku 1820. Trojičný stĺp bol postavený na základe závetu z jeho pozostalosti, ale aj s podporou ďalších obyvateľov Šaštína (Pavel Labutta, Jozej Radvanszky a i.). Postavili ho na vymurovanú studňu, ktorej voda slúžila ako fontánka pre pútnikov. Autorom trojičného stĺpa bol trnavský kamenosochár Jozef Habenicht. Samotné súsošie vytesal do vápenca, podstavec a stĺp sú z pieskovca. Kovové časti súsošia boli pozlátené.

DEO TRINO
PIA MENTE SACRAVIT
PATER
EVSTACHIVS CSANYI

 

V rokoch 2016-2018 bol trojičný stĺp zreštaurovaný nákladom 40 tisíc €, z ktorých väčšia časť sa uhradila z dotácie ministerstva kultúry. Jednotlivé časti stĺpa sa demontovali a zreštaurovali v ateliéri pod vedením sochára Petra Šimona. K podstavcu sa vybudoval prívod a odtok vody, aby mohla byť sfunkčnená do neho zabudovaná fontánka. Počas prác na ňom objavili aj kamenársky záznam z doby renovácie, ktorú vykonal kamenosochár František Zbořil z Uherského Hradišťa na prelome 19. a 20. storočia (Ren. F. Zbořil). Objavilo sa aj zopár drobných historických mincí a nápisová medená tabuľka. Obnovený trojičný stĺp 2. septembra 2018 posvätil správca farnosti Martin Lehončák.

Silvia Suchá: Súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe už v novom šate, in: Hlásnik 2/2018, str. 6

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy