Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)

Súsošie Najsvätejšej Trojice pri kláštore dal postaviť kňaz Eustachius Čány. Podľa chronogramu latinského nápisu zakladateľa to bolo v roku 1820. Trojičný stĺp bol postavený na základe závetu z jeho pozostalosti, ale aj s podporou ďalších obyvateľov Šaštína (Pavel Labutta, Jozej Radvanszky a i.). Postavili ho na vymurovanú studňu, ktorej voda slúžila ako fontánka pre pútnikov. Autorom trojičného stĺpa bol trnavský kamenosochár Jozef Habenicht. Samotné súsošie vytesal do vápenca, podstavec a stĺp sú z pieskovca. Kovové časti súsošia boli pozlátené.

DEO TRINO
PIA MENTE SACRAVIT
PATER
EVSTACHIVS CSANYI

 

V rokoch 2016-2018 bol trojičný stĺp zreštaurovaný nákladom 40 tisíc €, z ktorých väčšia časť sa uhradila z dotácie ministerstva kultúry. Jednotlivé časti stĺpa sa demontovali a zreštaurovali v ateliéri pod vedením sochára Petra Šimona. K podstavcu sa vybudoval prívod a odtok vody, aby mohla byť sfunkčnená do neho zabudovaná fontánka. Počas prác na ňom objavili aj kamenársky záznam z doby renovácie, ktorú vykonal kamenosochár František Zbořil z Uherského Hradišťa na prelome 19. a 20. storočia (Ren. F. Zbořil). Objavilo sa aj zopár drobných historických mincí a nápisová medená tabuľka. Obnovený trojičný stĺp 2. septembra 2018 posvätil správca farnosti Martin Lehončák.

Silvia Suchá: Súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe už v novom šate, in: Hlásnik 2/2018, str. 6

Kamerové systémy