Šaštín - Immaculata

Sochu Panny Márie na námestí v Šaštíne, ktorá sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788, dala postaviť a aj ju udržiavala rodina Kollaniová. Pravdepodobne je to socha Immaculaty na stĺpe, na ktorej dnes nie sú žiadne identifikujúce nápisy.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100

Kamerové systémy