Pred kostolom je trojičný stĺp z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Katarína Krokovičová, rod. Štefanovičová. Dielo je na podstavci signované moravskou kamenárskou dielňou F. Růžicu zo Bzenca.

NAJSVATEJŠIÁ TROJICO
BOŽÁ, Z UPRIMNU
DETINSKU LÁSKU A
UCTIVOSŤU ODEVZDÁVÁME
SA POD TVOJU MOCNU
OCHRANU.
SMILUJ SA NAD NAMI!

VENOVALA KATERINA KROKOVICS
ROĎ. ŠTEFANOVICS R. 1910.

Kamerové systémy