Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)

Pred kostolom je trojičný stĺp z roku 1910. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Katarína Krokovičová, rod. Štefanovičová. Dielo je na podstavci signované moravskou kamenárskou dielňou F. Růžicu zo Bzenca.

NAJSVATEJŠIÁ TROJICO
BOŽÁ, Z UPRIMNU
DETINSKU LÁSKU A
UCTIVOSŤU ODEVZDÁVÁME
SA POD TVOJU MOCNU
OCHRANU.
SMILUJ SA NAD NAMI!

VENOVALA KATERINA KROKOVICS
ROĎ. ŠTEFANOVICS R. 1910.

Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rohov - sv. Florián
Rohov - kríž pri kaplnke
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž nad obcou
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1883) za obcou
Rohov - kríž (1873) pri kostole

Kamerové systémy