Prievaly - Pieta (1934)

Podľa zakladateľského nápisu dali pred kostolom v obci postaviť sochu Piety na vyššom pylóne v roku 1934 Jakub Buček s manželkou Teréziou, rod. Adamčíkovou. Po poslednej oprave bola na podstavci zvýraznená len čitateľnejšia časť nápisu.

..............
panne
Márii Bolestnej
..............
JAKUB BUČEK
a
manželka Terézia
...
ADAMČÍKOVÁ
1934

Prievaly - sv. Ján Nepomucký (1798)
Prievaly - sv. Florián (1779)
Prievaly - sv. Vendelín (1863)
Židovský cintorín, Prievaly
Prievaly - Obrázok U Heribanov
Prievaly - Panna Mária Fatimská
Prievaly - kaplnka so sochou Panny Márie
Prievaly - liatinový kríž v obci
Prievaly - misijný kríž (1994)
Prievaly - kríž (1991) pri kaplnke
Prievaly - kríž (1780, 1988) v chotári
Prievaly - kríž (1922) na cintoríne
Prievaly - kríž (1801) pred kostolom
Prievaly - kameninový kríž v obci
Kamerové systémy