Prievaly - Pieta (1934)

Podľa zakladateľského nápisu dali pred kostolom v obci postaviť sochu Piety na vyššom pylóne v roku 1934 Jakub Buček s manželkou Teréziou, rod. Adamčíkovou. Po poslednej oprave bola na podstavci zvýraznená len čitateľnejšia časť nápisu.

..............
panne
Márii Bolestnej
..............
JAKUB BUČEK
a
manželka Terézia
...
ADAMČÍKOVÁ
1934

Kamerové systémy