Plavecký Peter - sv. Vendelín

V obci pri ceste do Prieval je na vyššom podstavci socha sv. Vendelína. Dnes na podstavci nie je žiadny čitateľný nápis. Socha bola zreštaurovaná (pred rokom 2012). Podľa reštaurátorov je asi z 19. storočia, bola na nej závažná vertikálna puklina prechádzajúca celou sochou, ktorú bolo nutné zaceliť.

Sv. Vendelín, Plavecký Peter, in: restauart.sk

Plavecký Peter - dvojkríž nad priehradou
Židovský cintorín, Plavecký Peter
Plavecký Peter - kríž v Malých Karpatoch
Plavecký Peter - Pieta
Plavecký Peter - sv. Anton Paduánsky
Plavecký Peter - sv. Florián (1887)
Plavecký Peter - sv. Ján Nepomucký (1792)
Plavecký Peter - misijný kríž (1998)
Plavecký Peter - kríž (1920) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1854) v obci
Plavecký Peter - kríž (1784) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1780) pred kostolom
Kamerové systémy