Plavecký Peter - sv. Ján Nepomucký (1792)

Socha sv. Jána Nepomuckého na konci obce pri ceste do Plaveckého Mikuláša má na volútovom podstavci vytesaný zakladateľský nápis. Podľa neho ju dali postaviť, prípadne ju aj obdarili fundáciou Jakub a Alžbeta Olšovskí v roku 1792.

F: F:
IACUB a
ALSBET:
OLSOVSKI
ANNO DNI
1792

Plavecký Peter - dvojkríž nad priehradou
Židovský cintorín, Plavecký Peter
Plavecký Peter - kríž v Malých Karpatoch
Plavecký Peter - sv. Vendelín
Plavecký Peter - Pieta
Plavecký Peter - sv. Anton Paduánsky
Plavecký Peter - sv. Florián (1887)
Plavecký Peter - misijný kríž (1998)
Plavecký Peter - kríž (1920) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1854) v obci
Plavecký Peter - kríž (1784) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1780) pred kostolom
Kamerové systémy