Plavecký Peter - Pieta

V strede obce je na stĺpe súsošie Sedembolestnej Panny Márie, stvárnené na spôsob šaštínskej Piety. Dnes je bez sprievodných nápisov. Všeobecne sa udáva, že dielo vzniklo na začiatku 19. storočia. Použitým kameňom pri jeho stavbe bol dobrovodský zlepenec. Pôvodnejšie bolo ohradené štvoricou nárožných kamenných stĺpikov, prepojených drevenými brvnami. V roku 2005 sa vykonala nie najodbornejšia obnova súsošia.

Plavecký Peter - Stĺp so sochou Piety, in: Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 167

Plavecký Peter - dvojkríž nad priehradou
Židovský cintorín, Plavecký Peter
Plavecký Peter - kríž v Malých Karpatoch
Plavecký Peter - sv. Vendelín
Plavecký Peter - sv. Anton Paduánsky
Plavecký Peter - sv. Florián (1887)
Plavecký Peter - sv. Ján Nepomucký (1792)
Plavecký Peter - misijný kríž (1998)
Plavecký Peter - kríž (1920) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1854) v obci
Plavecký Peter - kríž (1784) na cintoríne
Plavecký Peter - kríž (1780) pred kostolom
Kamerové systémy