Osuské - Najsvätejšia Trojica

Trojičné súsošie dali podľa Wikipédie postaviť Ján Jarás s manželkou, pretože nemali deti. Na podstavci je nečitateľný nápis. Súsošie bolo dlhý čas poškodené, na soche Krista (vľavo) bola odlomená hlava, ktorá bola odložená (pozri foto) v dome za trojičným stĺpom. V roku 2009 prebehla oprava súsošia. Renovátor o uloženom kuse sochy nevedel, alebo už nebola k dispozícii a hlavu Krista domodeloval podľa vlastného uváženia. Asi v roku 2012 za trojičným stĺpom vyrezali tri veľké tuje.

Osuské - kaplnka sv. Bartolomeja
Osuské - kríž na cintoríne
Osuské - kríž (1858) v chotári
Osuské - kríž (1790) pred cintorínom
Osuské - drevený kríž pri kostole
Osuské - kamenná Kalvária z Prietrže
Židovský cintorín, Osuské
Osuské - sv. Ján Nepomucký (1833)
Osuské - sv. Florián (1822)
Osuské - sv. Vendelín (1867)
Osuské - Immaculata

Kamerové systémy