Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký

Sochu sv. Jána Nepomuckého v obci spomína kanonická vizitácia z roku 1761 s tým, že sa o ňu starali farníci. Možno je to tá, ktorá aspoň od začiatku minulého storočia stojí spolu so svojím pendantom sv. Floriánom po stranách vchodu do kostola.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica, str. 102

Moravský Svätý Ján - sv. Florián
Moravský Svätý Ján - Immaculata (1824)
Moravský Svätý Ján - Pieta
Moravský Svätý Ján - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján - kaplnka nad prameňom
Moravský Svätý Ján - kríž pri kostole
Moravský Svätý Ján - liatinový kríž v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1945) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1890) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1846?) za obcou
Kamerové systémy