Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký

Sochu sv. Jána Nepomuckého v obci spomína kanonická vizitácia z roku 1761 s tým, že sa o ňu starali farníci. Možno je to tá, ktorá aspoň od začiatku minulého storočia stojí spolu so svojím pendantom sv. Floriánom po stranách vchodu do kostola.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica, str. 102

Kamerové systémy