Moravský Svätý Ján - Pieta

Súsošie Piety z jemnozrnného vápenca stávalo pri prícestnej studničke, ale v poslednej dobe už len ako úbohé torzo. Ale nebolo to pravdepodobne jeho pôvodné umiestnenie. V rokoch 1995-1996 ho zreštauroval v rámci diplomovej práce študent VŠVU Tomáš Ovsianka. Zároveň vytvoril z umelého kameňa rekonštrukčnú kópiu sochy v jej predpokladanom pôvodnom tvare, ktorú inštalovali koncom októbra 2001 pred domom smútku. Miesto pre osadenie zreštaurovaného torza sa našlo pri stene domu smútku zo strany cintorína.

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Moravský Svätý Ján 1449-1999, Skalica-Moravský Svätý Ján 1999, str. 69;
Pavol Vrablec: Moravský Svätý Ján v dejinách, Moravský Svätý Ján 2009, str. 142;
Želmíra Grajciarová: Ovsianka Tomáš, Mgr. art., in: Umenie reštaurovania, Bratislava 2000, str. 100

Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký
Moravský Svätý Ján - sv. Florián
Moravský Svätý Ján - Immaculata (1824)
Moravský Svätý Ján - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján - kaplnka nad prameňom
Moravský Svätý Ján - kríž pri kostole
Moravský Svätý Ján - liatinový kríž v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1945) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1890) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1846?) za obcou
Kamerové systémy