Moravský Svätý Ján - Immaculata (1824)

Mariánsky stĺp z roku 1824 je v strede obce v kamennej ohrádke. Nevieme, či by mohla byť súvislosť medzi ním a sochou Panny Márie, ktorá podľa vizitačnej zápisnice z roku 1761 stála v strede obce a udržiavala sa z majetku kostola.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica, str. 102

Moravský Svätý Ján - sv. Ján Nepomucký
Moravský Svätý Ján - sv. Florián
Moravský Svätý Ján - Pieta
Moravský Svätý Ján - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Moravský Svätý Ján
Moravský Svätý Ján - kaplnka nad prameňom
Moravský Svätý Ján - kríž pri kostole
Moravský Svätý Ján - liatinový kríž v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1945) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1890) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1868) v obci
Moravský Svätý Ján - kríž (1846?) za obcou
Kamerové systémy