Moravský Svätý Ján - Immaculata (1824)

Mariánsky stĺp z roku 1824 je v strede obce v kamennej ohrádke. Nevieme, či by mohla byť súvislosť medzi ním a sochou Panny Márie, ktorá podľa vizitačnej zápisnice z roku 1761 stála v strede obce a udržiavala sa z majetku kostola.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica, str. 102

Kamerové systémy