Mikulášov - sv. Vendelín (1938)

Sochu sv. Vendelína z roku 1938 pri kostolíku dal podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť Július Sobiehard s manželkou Leopoldi, rod. Kaffkovou. Socha bola zrenovovaná v roku 2005. Pri oprave získala chýbajúcu hlavu, odstránili z nej polychrómiu a farebne sa zvýraznil nápis na podstavci. V 2. dekáde bola socha opätovne poškodená a odstránená z podstavca, opravili ju po roku 2020.

SVÄTY VENDELINE
ORODUJ ZA NÁS!
KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ
VENOVALI
JULIUS SOBIEHARD
A MANŽELKA
rod. LEOPOLDI KAFFKOVÁ
1938

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy