Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)

Jednou z trojice sôch svätých v parku je socha sv. Floriána. Je signovaná kamenárskou dielňou A. Loos Brno. Od tohto výrobcu sú asi aj ďalšie dve, datovaná je len prostredná rokom 1912. Sochy majú podobné charakteristiky na podstavcoch aj na dobových kovaných ohrádkach. Podľa monografie obce všetky tri v uvedenom roku dali postaviť Štefan Žák s manželkou Annou. V roku 2005 boli zrenovované na náklady obce.

Lýdia Včelková: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 205

Kamerové systémy