Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)

Uprostred trojice sôch svätých v parku je súsošie Piety pod krížom. Podľa zakladateľského nápisu v kartuši podstavca ho dali postaviť Štefan Žák a manželka Anna, rod. Maceovich, v roku 1912. Súsošie nie je označené výrobcom, ale keďže má podobné charakteristiky aj na podstavci a ohrádke ako susedné dve signované sochy, možno predpokladať, že jeho výrobcom je kamenárska dielňa A. Loos Brno. Obec dala všetky tri sochy v roku 2005 zrenovovať.

"Ó bolastná
Rodičko Božia
MARIA!
ktorá si mrtvé telo Syna
Svojeho s láskou a bola
stou objímala vypros
nám milosti, aby sme z
lásky k Nemu kríže svo
je trpezlive snášali"

Ku cti bolesnej Matky Božej
venovali manželia
ŠTEFAN ŽÁK
a
ANNA MACEOVICH
1912.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy