Kúty - sv. Vendelín (1907)

Kamennú sochu sv. Vendelína za obcou dali postaviť miestni krčmári Anton Trakovanič a Martin Húšek. Sochu i kostol v Kútoch opatrili fundáciou po 50 zlatých. Požehnanie sochy sa konalo v deň uvedenia Andreja Radlinského do funkcie kútskeho farára šaštínskym dekanom Rudolfom Kirgovským. Po inštalácii nového farára dekan Kirgovský sochu požehnal 1. decembra 1861. Aký bol ďalší osud sochy, nie je známe. Na jej mieste v časti Na Drahách, kde sa začínali rozsiahle obecné pasienky, bola v roku 1907 postavená nová socha sv. Vendelína na vysokom štíhlom podstavci. Dielo je na podstavci signované kamenárskou firmou F. Štáblu z Hodonína. Na zadnej časti podstavca je nápis: Postaveno z milodaru L. P. 1907.

Vestník Cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 49/1862, str. 390;
Štefan Hanakovič: Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár, Kúty 2006, str. 45

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy