Kúty - sv. Vendelín (1907)

Kamennú sochu sv. Vendelína za obcou dali postaviť miestni krčmári Anton Trakovanič a Martin Húšek. Sochu i kostol v Kútoch opatrili fundáciou po 50 zlatých. Požehnanie sochy sa konalo v deň uvedenia Andreja Radlinského do funkcie kútskeho farára šaštínskym dekanom Rudolfom Kirgovským. Po inštalácii nového farára dekan Kirgovský sochu požehnal 1. decembra 1861. Aký bol ďalší osud sochy, nie je známe. Na jej mieste v časti Na Drahách, kde sa začínali rozsiahle obecné pasienky, bola v roku 1907 postavená nová socha sv. Vendelína na vysokom štíhlom podstavci. Dielo je na podstavci signované kamenárskou firmou F. Štáblu z Hodonína. Na zadnej časti podstavca je nápis: Postaveno z milodaru L. P. 1907.

Vestník Cirkevný, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 49/1862, str. 390;
Štefan Hanakovič: Dr. Andrej Radlinský - kútsky farár, Kúty 2006, str. 45

Kamerové systémy