Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)

Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú spomína vizitácia z roku 1788, sa do dnešných čias nezachovala. Na dolnom konci obce ju dala postaviť neďaleko svojho domu rodina Drška-Janček, ktorá ju aj udržiavala. Podľa regionálneho historika Mateja Héska socha mohla vzniknúť v roku 1762. Kúťania sochu familiárne nazývali Jánečkom, asi pre jej malé rozmery. Po soche zostal len barokový murovaný podstavec.

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty-Skalica 2004, str. 129

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy