Kúty - sv. Florián (1810)

Sochu sv. Floriána dal v roku 1810 postaviť Matej Žilka s manželkou Alžbetou, rodenou Drškovou. Rok vzniku je zrejmý aj z chronogramu slovenského nápisu na podstavci: Oroduj za nás premilý sv. Floriáne a boh ochráň Kúty od nešťastného ohňa. Ďalší nápis z doby obnovy na podstavci svedčí o starostlivosti nasledujúcej generácie rodiny. Sochu dal obnoviť Ján Žilka (Zsillka) v roku 1850. Výrazným architektonickým doplnkom sochy na vysokom štíhlom podstavci je tehlová ohrada s nárožnými stĺpikmi.

ORODVG ZA NAS
PREMILI STI
FLORIANE
A BOH KUTTI SCHRAN
NESCASNEHO OHNA 
Obnowit dal
Jan Zsillka
Roku 1850 

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty-Skalica 2004, str. 130

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy