Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)

Za obcou pri ceste do Moravského Svätého Jána stojí súsošie Najsvätejšej Trojice, ktoré dala postaviť Mária Antálková, rod. Kovarovičová, v roku 1894. Nápis zakladateľky, ktorá bola v spomenutom roku už asi vdovou, je vytesaný do podstavca pod stĺpom sochy. V roku 2017 dala súsošie opraviť anonymná rodáčka z obce. Obnovu zrealizoval reštaurátor Peter Šimon.

Na čest chválu Božu
dala vistavit
tuto Statuu
Maria Antalek
rod. Kovarovic
1894

 

Alena Valová: Socha Svätej Trojice, in: Kúcan 2/2017, str. 6

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Obrázok - Kúty, budova fary
Obrázok - Kúty, rázcestie do Jura a Kuklova
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Kamerové systémy