Kúty - Immaculata (1768)

Mariánsky stĺp dali podľa latinského nápisu na podstavci postaviť majitelia Polákových mlyna v roku 1768. Sochu spomína aj vizitácia z roku 1788. Lokálny historik Matej Hések zaznamenal k jej vzniku legendu, podľa ktorej ju postavili na žiadosť ducha zomrelého mladého muža, ktorý pri mlyne strašil. Majitelia mlyna sochu postavili na križovatke v strede obce. Mali sa pri nej v nasledujúcich rokoch konať pohrebné obrady členov rodiny zakladateľov sochy. Po havárii na mieste sochy v 70-tych rokoch minulého storočia ju z križovatky odstránili. V rokoch 1990-1991 ju nanovo postavili o kúsok vedľa v parku, pričom neobnovili niektoré súčasti stĺpa a ponechali ich uložené na fare.

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty-Skalica 2004, str. 129

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy