Kúty - Immaculata (1768)

Mariánsky stĺp dali podľa latinského nápisu na podstavci postaviť majitelia Polákových mlyna v roku 1768. Sochu spomína aj vizitácia z roku 1788. Lokálny historik Matej Hések zaznamenal k jej vzniku legendu, podľa ktorej ju postavili na žiadosť ducha zomrelého mladého muža, ktorý pri mlyne strašil. Majitelia mlyna sochu postavili na križovatke v strede obce. Mali sa pri nej v nasledujúcich rokoch konať pohrebné obrady členov rodiny zakladateľov sochy. Po havárii na mieste sochy v 70-tych rokoch minulého storočia ju z križovatky odstránili. V rokoch 1990-1991 ju nanovo postavili o kúsok vedľa v parku, pričom neobnovili niektoré súčasti stĺpa a ponechali ich uložené na fare.

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty-Skalica 2004, str. 129

Kamerové systémy