Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)

Za obcou pri ceste do Borského Svätého Jura na krížení s jarkom sa nachádzala na štíhlom murovanom pilieri drobnejšia socha sv. Jána Nepomuckého. Po roku 2007 socha už na pilieri nebola (ukradnutá, zničená, premiestnená?). Namiesto nej na pilier po oprave pred októbrom 2010 umiestnili plastický kamenný krížik. Pilier je umiestnený v novšej murovanej ohrádke, podobnej ako majú ďalšie dva kríže na ceste do Šaštína. Podľa zakladateľského nápisu v kartuši piliera dali sochu v roku 1888 postaviť Martin Hajdin s manželkou Alžbetou, rod. Malik.

NA ČEST A HVÁLU
BOŽU DALI
VISTAVIT TUTO
STATUU S. JANA
HAJDIN
MARTIN
AJ ZE SVOJU
MANŽELKU
ELIZABETU
RODENU MALIK
1888

 

Pozn.: Manželia Martin a Alžbeta Hajdinoví dali postaviť v roku 1886 aj kríž na ceste do Šaštína a v roku 1896 ďalší kríž v poli (dnes za štadiónom).

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy