Za obcou pri vodnej nádrži je na štíhlom pilieri socha sv. Jána Nepomuckého. Je bez akýchkoľvek nápisov na podstavci. Keďže sa v chotári obce zachovala pomerne v dobrom stave iná socha sv. Jána z roku 1760, domnievame sa, že aj v tomto prípade by mohlo ísť o starú sochu, ktorú spomína vizitácia z roku 1761. Sochu sv. Jána Nepomuckého dal v spomenutom roku vizitácie postaviť vtedy už nežijúci Bučáni.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Kamerové systémy