Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)

Za obcou pri vodnej nádrži je na štíhlom pilieri socha sv. Jána Nepomuckého. Je bez akýchkoľvek nápisov na podstavci. Keďže sa v chotári obce zachovala pomerne v dobrom stave iná socha sv. Jána z roku 1760, domnievame sa, že aj v tomto prípade by mohlo ísť o starú sochu, ktorú spomína vizitácia z roku 1761. Sochu sv. Jána Nepomuckého dal v spomenutom roku vizitácie postaviť vtedy už nežijúci Bučáni.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy