Kuklov - moroví svätí (1831)

Pri kostole na mohutnom murovanom podstavci je umiestnená trojica sôch morových svätcov sv. Šebastiána, sv. Rozálie a sv. Rócha. Na tabuľke na podstavci je slovenský dobový nápis s chronogramom. Podľa neho dal dielo postaviť z vďaky za ústup cholery Štefan Kubovič v roku 1831.

PoCestnI pozrI, na paMatkV
ChoLerI;
preVIsseneg zbVDIL Stephan
KVboVIts.

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne

Kamerové systémy