Pri kostole na mohutnom murovanom podstavci je umiestnená trojica sôch morových svätcov sv. Šebastiána, sv. Rozálie a sv. Rócha. Na tabuľke na podstavci je slovenský dobový nápis s chronogramom. Podľa neho dal dielo postaviť z vďaky za ústup cholery Štefan Kubovič v roku 1831.

PoCestnI pozrI, na paMatkV
ChoLerI;
preVIsseneg zbVDIL Stephan
KVboVIts.

Kamerové systémy