Koválov - sv. Florián (1785)

Na facebookovej stránke bol uverejnený tlačený prepis testamentu, ktorý má vzťah k soche sv. Floriána v Koválove. Testament bol spísaný 14. júla 1784. Socha sv. Floriána v Koválove má na podstavci vročenie 1785. Aj keď nevieme do akej miery dedičia naplnili závet, dá sa predpokladať, že v prípade sochy sv. Floriána k tomu aspoň v hrubých rysoch prišlo, pretože na volútovom podstavci sochy je vročenie 1785.
Nemocný Florian Krajíček (Floryan Kraycžek) z majera Bištava pri Dojči v testamente venoval zo svojej hotovosti 40 florénov (zlatých) na zhotovenie sochy sv. Floriána. Socha mala byť postavená pri starom kríži pred mäsiarovým domom. Ďalšie 4 florény venoval kňazovi na posviacku sochy. Z titulu užívania lánu poľa vo veľkosti 3/4 merice na okraji hája pri Koválove zaviazal dcéru a ďalších jeho budúcich užívateľov, aby znášali náklady údržby sochy. Zároveň zaviazal dcéru a manželku, aby počas svojho života dávali každoročne vo sviatok sv. Floriána slúžiť omšu v koválovskom kostole.
Trochu neistoty do histórie sochy vznáša vizitácia z roku 1788, v ktorej sa meno zakladateľa sochy nespomína. Vizitácia ale zaznamenala, že sochu v roku 1785 zhotovil miestny kamenár Ján Šišolák, ktorý dostal na jej údržbu 15 zlatých a že socha stála neďaleko kaplnky sv. Anny. Nie je to jej dnešné umiestnenie.

Testament Floriána Krajíčka, 9. 4. 2019, in: Dojč včera a dnes (facebook);
Martin Hoferka, Róbert Svíba, Marcel Pipíška: Koválov, Koválov 2012, str. 33, 34

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy