Koválov - Pieta pod krížom (1911)

Socha Piety z roku 1911 je doplnená dreveným krížom. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane podstavca, ju dal postaviť Ján Frtaj. Na spodnej čelnej strane podstavca je modlitebné dvojveršie, pod ktorým je signatúra asi šaštínskych kamenárov F. Pavlíka a M. Húšeka.

KU CTI
A CHVALE BOŽÍ
NECHAL POSTAVIT
FRTAJ JAN
L. P. 1911.

Ó PANNA MÁRIA SEDEMBOLESTNÁ PRIMLÚVAJ SA A
ORODUJ ZA NÁS U SINA SVÉHO.
F. PAVLIK, M. HUŠEK
M. SÁSVÁR

Kamerové systémy