Koválov - Pieta pod krížom (1911)

Socha Piety z roku 1911 je doplnená dreveným krížom. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane podstavca, ju dal postaviť Ján Frtaj. Na spodnej čelnej strane podstavca je modlitebné dvojveršie, pod ktorým je signatúra asi šaštínskych kamenárov F. Pavlíka a M. Húšeka.

KU CTI
A CHVALE BOŽÍ
NECHAL POSTAVIT
FRTAJ JAN
L. P. 1911.

Ó PANNA MÁRIA SEDEMBOLESTNÁ PRIMLÚVAJ SA A
ORODUJ ZA NÁS U SINA SVÉHO.
F. PAVLIK, M. HUŠEK
M. SÁSVÁR

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy