Pred kostolom stojí trojičný stĺp z roku 1940. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Štefan Volek s manželkou Hedvigou, rod. Staňkovou.

VIERA JE TEN BALZAM Z NEBA DANÝ,
HLBOKÉ ČO LIEČI RANY,
NADEJ SKROMNÁ, BOHOM DANÁ,
BÝVA V ČASOCH ZLYCH OCHRANA.
LÁSKA JE KĽÚČ V ŽIVEJ VIERE,
ISTE ČO OTVÁRA DVERE
K SÍDLU VŠEMOCNÉHO PÁNA SVETOV.

Z VĎAČNOSTI BOHU
DALI POSTAVIŤ V ROKU 1940
ŠTEFAN VOLEK
A MANŽELKA HEDVIGA
ROD. STAŇKOVÁ

Kamerové systémy