Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)

Pred kostolom stojí trojičný stĺp z roku 1940. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Štefan Volek s manželkou Hedvigou, rod. Staňkovou.

VIERA JE TEN BALZAM Z NEBA DANÝ,
HLBOKÉ ČO LIEČI RANY,
NADEJ SKROMNÁ, BOHOM DANÁ,
BÝVA V ČASOCH ZLYCH OCHRANA.
LÁSKA JE KĽÚČ V ŽIVEJ VIERE,
ISTE ČO OTVÁRA DVERE
K SÍDLU VŠEMOCNÉHO PÁNA SVETOV.

Z VĎAČNOSTI BOHU
DALI POSTAVIŤ V ROKU 1940
ŠTEFAN VOLEK
A MANŽELKA HEDVIGA
ROD. STAŇKOVÁ

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Kamerové systémy