Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)

Podľa chronogramu latinského nápisu v kartuši podstavca vychádza rok založenia sochy na 1758, kedy dokončili aj jablonickú kamennú Kalváriu. V kronike obce je uvedený záznam kronikára Viktora Šemmera, že sochu dal postaviť správca jablonického panstva Juraj Ragyoczi v roku 1721 (?). Tento údaj aj s letopočtom sa všeobecne preberá do ďalšej literatúry. Na inom mieste kroniky jej autor pri tejto soche už tento letopočet nespomína, ale udáva rok z chronogramu. Ďalší letopočet na podstavci nižšie, uvedený iniciálami R A (pravdepodobne renovatum anno), by mohol znamenať rok opravy 1789. Na podstavci je stvárnený reliéf výjavu legendy, podľa ktorého kráľovi služobníci hodili Jána Nepomuckého do Vltavy. Socha bola postavená pri moste cez južné koryto Brezovského potoka, ktoré neskôr zaústili už do zregulovanej Myjavy ešte pred sochou a dnes je už zmeliorované a neprietočné. V roku 2021 sochu aj s podstavcom zrenovoval sochár Ivan Pilný reštaurátorským postupom. Po obnove bola socha požehnaná 26. septembra 2021 farárom Romanom Stachovičom.

HIC FUIT
QVIIRAM VENCESLAI REGIS
SACRÔ SILENTIO VICIT
SEPULTUS AQVIS
COELO VIVIT

 

Viktor Šemmer: Kronika obce Jablonica 1945-1978, str. 23, 52, in: jablonica.sk

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa
Kamerové systémy