Jablonica - Pieta (1924)

Sochu Sedembolestnej Panny Márie v podobe šaštínskej Piety dala postaviť v roku 1924 Anna Rehušová, rod. Drahošová. Na podstavci je tabuľka zakladateľky so sprievodnými kresťanskými veršami. Pri obnove medzi rokmi 2007 až 2009 bola socha zbavená polychrómie a nadobudla pieskovcovú úpravu. Ďalšiu obnovu vykonal kamenár Pavol Slezák z Borinky v roku 2020.

Na česť a chválu Božu
venovala
ANNA REHUŠ
rod. Drahoš R. 1924

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa

Kamerové systémy