Mariánsky stĺp, v obci známy ako Cholerová Panna Mária, je na podstavci bez akýchkoľvek sprievodných nápisov. Dali ho postaviť Martin Hajský a pivovarský sládek menom Režnák pred budovou pivovaru na pamäť cholerového roku 1866. Po obnove bola socha vysvätená 26. októbra 2008.

Viktor Šemmer: Kronika obce Jablonica 1945-1978, str. 53, in: jablonica.sk

Kamerové systémy