Hradište pod Vrátnom - sv. Ján Nepomucký (1759)

Socha sv. Jána Nepomuckého má na čelnej strane podstavca čitateľný zakladateľský nápis v latinskom jazyku s chronogramom, z ktorého sa dá určiť rok vzniku 1759. Ďalší latinský nápis na zadnej strane s letopočtom 1794 je z doby opravy sochy. Zboku bol dotesaný nápis z ďalšej opravy, ktorú dal vykonať starosta Florián Guldan v roku 1930. Z charakteru nápisu nie je celkom zrejmé, či to bolo na jeho alebo obecný náklad. Podľa literatúry obnova prebehla v roku 1931 v sume 1000 korún. Chlapci pri futbale sochu poškodili tak, že jej odlomili hlavu, ktorá sa už viac nenašla. V roku 1967 ju domodeloval trstínsky kamenár Ott. Napriek spomenutým opravám je socha v zlom stave, jej kameň je značne zvetralý, kým barokový podstavec je pomerne zachovalý.

VenerabI
LI IoanI
nepoMU
Ceno pI
Us hraDIs
tIensIs
popULUs
eXtrUXIt
1794
propter
eluvion
elevata
pedes 4 1/2
acetiam
reparata
e?
Opätovne
?????????
K Sv. Janovi
Nepomúckemu
dal opravit v
mene
hradištského
nábožného
slovenského
ľudu
starosta obce
Flor. Vulgan
1930

 

Anton Adamkovič, Ivan Hatiar: Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 2002, str. 175

Kamerové systémy