Hradište pod Vrátnom - sv. Florián (1800)

Z latinského nápisu s chronogramom v kartuši podstavca sochy sv. Floriána sa dá určiť rok jej vzniku 1800. Podľa vytesaného nápisu nižšie (PIUS HRADISTIENSIS POPULUS) ju dala postaviť obec. Na zadnej strany podstavca je nápis z doby opravy z roku 1835, keď bola socha na súčasné miesto premiestnená (TRANSLATA AC. RENOVATA ANNO 1835). Jej pôvodné umiestnenie ale nie je známe.

SANCTE
FLORIANE
PENATS SISTOS
SEMPER
AB
INCENDIO
PR. F SERVA
ET TVERE
VOVET
EXOPTAT
STRVXIT

Kamerové systémy