Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)

Prvú sochu sv. Jána Nepomuckého v Dojči dal zhotoviť farár Imrich Mesarovič medzi rokmi 1711 až 1714 - v dobe účinkovania v obci. Táto socha asi zanikla. V niektorej literatúre sa uvádza, že sochu sv. Jána pri kostole dala v roku zhotoviť Terézia Symandy a 7. júna 1797 pre sochu zložila základinu 10 zlatých. Správnejšia bude asi informácia, že sochu sv. Jána oproti obecnému hostincu v roku 1797 dala postaviť Teréria Töröková, ktorá jej venovala aj základinu 10 zlatých. Rodina zakladateľky ale časom prestala plniť náležitosti vyplývajúce zo základiny a tak v polovici 19. storočia zložila novú základinu anonymná ctiteľka sv. Jána. Sochu v roku 1857 premiestnili ku kostolu.
Na náklad miestneho farára Ivana Barusa a rodiny Holánovej sochu v roku 2019 zrenovoval Martin Horinka. Obnovenú sochu 16. mája toho roka posvätil farár Ivan Barus.

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč, Skalica 1998, str. 67;
Peter Holán: Socha svätého Jána Nepomuckého v Dojči, in: Dojčanské noviny 2/2019, str. 9;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 315, 318

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy