Dojč - sv. Florián (1804)

Sochu sv. Floriána v obci dal postaviť v roku 1804 Pavol Gajar. Na podstavci je meno zakladateľa nad letopočtom zaznamenané v tvare PA. GAIAR. V rovnakom roku zložil pre sochu aj základinu 20 zlatých, ale v polovici 19. storočia sa pri soche spomína základina už len 14 viedenských zlatých. V roku 2018 sochu zrenovoval kamenosochár Martin Horinka na náklad miestneho hasičského zboru a hasiči v nasledujúcom roku pre sochu zaobstarali aj novú železnú ohrádku. Obnovenú sochu 19. mája 2019 posvätil farár Ivan Barus.

Júlia Kozánková: Čo nové u hasičov, in: Dojčanské noviny 2/2019, str. 13;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 318

Kamerové systémy