Dojč - sv. Florián (1804)

Sochu sv. Floriána v obci dal postaviť v roku 1804 Pavol Gajar. Na podstavci je meno zakladateľa nad letopočtom zaznamenané v tvare PA. GAIAR. V rovnakom roku zložil pre sochu aj základinu 20 zlatých, ale v polovici 19. storočia sa pri soche spomína základina už len 14 viedenských zlatých. V roku 2018 sochu zrenovoval kamenosochár Martin Horinka na náklad miestneho hasičského zboru a hasiči v nasledujúcom roku pre sochu zaobstarali aj novú železnú ohrádku. Obnovenú sochu 19. mája 2019 posvätil farár Ivan Barus.

Júlia Kozánková: Čo nové u hasičov, in: Dojčanské noviny 2/2019, str. 13;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 318

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy