Dojč - Pieta s krížom (1893)

V parku v obci je v liatinovo-kovanej ohrádke socha Piety s krížom z roku 1893. Socha je postavená na výtvarne prepracovanom murovanom podstavci. Na jeho zadnej strane je vyrytý nápis zakladateľov, podľa ktorého bola socha postavená Jánom a Alžbetou Uninskými.

 

Postaviť dali

ku cti a chvále Boží

Jan a Alžběta

Uninský.

1893.

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy