Čáry - sv. Florián (1895)

Sochu sv. Floriána v obci nechal  podľa zakladateľskej tabuľky postaviť Jakub Šedivý v roku 1895.

O svatý Floriane
Proti ohňu Patrone
K tebe sa utiekame
Teba vrúcne prosime
Ochraň nás od časného
Ohňa obvzlaštne večného

JAKUB ŠEDIVÝ
vystavit nechal ku cte
toho Svatého
1895.

 

Kamerové systémy