Stĺp so súsoším Sedembolestnej Panny Márie v tvare Piety dal postaviť v roku 1715 miestny farár Ján Valentín Krajčirovič. Letopočet je priamo vytesaný na podstavci, je tiež uložený v chronograme latinského nápisu zakladateľa sochy. Jeho meno sa ale ukrýva v kryptograme IVKPSG (Ioannes Valentinus Krajcirovic parochus Sancti Georgii - Ján Valentín Krajčirovič, farár Svätého Jura), ktorý rozlúštil učiteľ a kronikár v obci Imrich Ehrenberger.

CREATORI ET RF.
DEMPTORI SVAE
QVE GENITRICI

OBTVTIT
IVKPSG

A D
1715

 

Iveta Kollárová: Sakrálne pamiatky, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 237, 238

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy