Borský Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1913)

Sochu Najsvätejšej Trojice v obci dali postaviť Martin Pecha s manželkou Katarínou v roku 1913. Tabuľka zakladateľov je na podstavci.

SVATÁ
TROJICO
JEDEN BOŽE
SMILUJ SA
NAD NAMI!

Venovali
ke cti a chvále Boži
manželé
MARTIN A KATHARINA
PECHOVY
L. P. 1913

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Obrázok - Borský Svätý Jur, Tomky
Borský Svätý Jur - kaplnka so sochou Panny Márie v Tomkoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v Dolných Valoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Obrázok - Borský Svätý Jur, pri horárni Lásek
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - liatinový kríž v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v šaštínskom lese
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole

Kamerové systémy