Sochu Najsvätejšej Trojice v obci dali postaviť Martin Pecha s manželkou Katarínou v roku 1913. Tabuľka zakladateľov je na podstavci.

SVATÁ
TROJICO
JEDEN BOŽE
SMILUJ SA
NAD NAMI!

Venovali
ke cti a chvále Boži
manželé
MARTIN A KATHARINA
PECHOVY
L. P. 1913

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy