Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)

V obci je podstavec so sochou Panny Márie, pozostatok z kríža. Podľa zakladateľského nápisu ho dal postaviť Vavrinec Šedivý s manželkou Katarínou, rod. Kottek, v roku 1885. Na zadnej strane sú vytesané iniciály richtára J. T., bez ďalších súvislostí. Na podstavci je vytesaná kamenárska signatúra Fridl s ďalšou iniciálou (pravdepodobne K).

Ss. M. ORO:

Ku
Cti a Chvale
Ukrižuvaneho
postavily
Šedivy Vavrinec
a jeho manželka
Katerina roz.
Kottek r. 1885.

J. T.
RICHTÁR

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy