Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore

Pri kaplnke sv. Márie Magdalény je socha modliaceho sa Krista na Olivovej hore na vysokom štíhlom podstavci. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roka 1756. Nešpecifikovaná oprava sochy sa vykonala v roku 1991. Na betónovej základovej doske je zaznamenaný dátum v tvare 24. 7. 91.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 281

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy