Bílkove Humence - kríž s Pietou (pomník padlých)

Nepoznáme okolnosti vzniku tohto kríža so sochou Piety na barokizujúcom podstavci. Bol postavený pravdepodobne po 2. svetovej vojne ako pomník padlým. Tak to vyplýva z nápisu čelnej tabuľky s menami dvoch padlých vojakov z druhej a jedného z prvej svetovej vojny. Sú na nej dva fotomedailóny, podľa čiapok po jednom z každej vojny.
Kamenná tabuľka vložená z bočnej strany podstavca zachytáva 19 mien vojakov padlých v 1. svetovej vojne. Domnievame sa, že bola na kríž premiestnená z iného miesta.

 

Tento kríž venovali občania

ku cti a chvále božej

a na pamiatku padlých hrdinov

v prvej a druhej svetovej vojne.

 

ALOJZ BILKA

1890 – 1914

RUDOLF DRINKA

1922 – 1944

MICHAL HÍLEK

1922 – 1943

 

Česť a sláva ich pamiatke.

 

NA PAMIATKU
PADLÝM HRDINOM VO VÁLKE SVETOVÉ
MÁJEK JAN
BÍLKA JAN
BAĎURA JAN
BÍLKA PAVEL
HÝLEK MARTIN
BÍLKA PAVEL
DRINKA PAVEL
HÝLEK PAVEL
HÝLEK TOMÁŠ
BÍLKA MATÚŠ
BÍLKA JAN
BÍLKA MATĚJ
ŠIŠULÁK ŠTEFAN
VLK IGNÁC
LEŠKA PAVEL
BÍLKA ŠTEFAN
BÍLKA ONDREJ
DRINKA JOSEF
BILKA ŠIMON
1873-1915 čís. 4.
1873-1915 ' 121.
1878-1918 ' 140.
1879-1920 ' 60.
1881-1915 ' 103.
1882-1915 ' 137.
1887-1915 ' 50.
1888-1914 ' 116.
1894-1915 ' 116.
1888-1915 ' 81.
1891-1914 ' 81.
1889-1914 ' 59.
1894-1915 ' 62.
1894-1916 ' 128.
1894-1916   128.
1895-1915 ' 96.
1895-1922 ' 108.
1888-1915 ' 40.
1879-1918 ' 20.
1914 – 1918

Bílkove Humence - kríž na cintoríne
Bílkove Humence - kríž (2008) pri Sokolde
Bílkove Humence - misijný kríž
Bílkove Humence - kríž (1929) v obci
Bílkove Humence - kríž (1916) za obcou
Bílkove Humence - kríž (1916) pred kostolom
Bílkove Humence - kríž (1848) v obci

Kamerové systémy