Zohor - sv. Margita (1874)

Stĺp so sochou sv. Margity dali podľa zakladateľskej tabuľky postaviť v roku 1874 Ján Stross s manželkou Justínou.

K cti Božej
dal wistavat
JAN STROSS
a Manželka
JUSTINA
1874.

Kamerové systémy