Zohor - sv. Florián (1902)

Novšia socha sv. Floriána má na podstavci tabuľku zakladateľov, podľa ktorej ju dali postaviť v roku 1902 Tomáš a Magdaléna Štefanovičovi. Z charakteru nápisu by sme sa mohli domnievať, že to bolo na základe ich poslednej vôle. Socha stávala pred starou požiarnou zbrojnicou, ktorú asanovali asi na začiatku 70-tych rokov minulého storočia.

Ku cti Sv. Floriána
poručili:
Tomáš a Magdaléna
Štefanovič
1902.

Kamerové systémy