Zohor - sv. Anton Paduánsky

Drobnejšia socha sv. Antona Paduánskeho je na konci obce pri starej ceste do Stupavy. Stojí na štíhlom podstavci s barokovými prvkami, ktorý je bez nápisov. Spomína ju kanonická vizitácia z roku 1782 ako sochu pri ceste do Stupavy.

Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193

Kamerové systémy