Súsošie Piety má na podstavci vzadu vytesaný zakladateľský nápis v latinčine, podľa ktorého bolo postavené v roku 1816 Rosinou, vdovou po Jozefovi Antalovi. Kartuša v tvare oválu na čelnej strane podstavca je prázdna.

ROSINA VID.
IOS. ANTAL.
CURAVIT
1816.

Kamerové systémy