Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)

Trojičný stĺp dali postaviť podľa zakladateľského nápisu Pavel Grelik s manželkou v roku 1871. Meno manželky a rok v nápise ale neboli dobre čitateľné. V roku 2021 bol stĺp zreštaurovaný. Materiál z obnovy pamiatky publikujeme so zvolením predsedu OZ Zohor včera a dnes Romana Šimoníka.

Postavil
PAVEL GRELIK
s jeho manželku ....
v roku
1871

 

Stĺp Svätej Trojice

Spracoval a fotografie poskytol: Roman Šimoník

V rámci 6. ročníka podujatia Zohor včera a dnes 28. augusta 2021 sa uskutočnilo požehnanie obnoveného Stĺpa Svätej Trojice – Trojičného stĺpa s výkladom o priebehu jeho obnovy. Podľa pôvodného dochovaného textu na pamiatke a dostupnej historickej dokumentácie Stĺp Svätej Trojice „Postavil Pavel Grelik s jeho manželku v roku 1871“, čiže v tomto roku si pripomíname 150 rokov od jeho postavenia. Obnovu Trojičného stĺpa realizovali Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Ján Telek. Požehnanie obnoveného stĺpa vykonal zohorský farár ThDr. Miroslav Komorný, PhD. Výklad o priebehu opravy podal prítomným Roman Šimoník na základe správy Mgr. art. Petra Gregvoreka.

Úplné znenie správy: Reštaurovanie Trojičného stĺpa resp. Stĺpa Sv. Trojice Zohor

Obnova začala v marci 2021 demontážou predmetu reštaurovania za pomoci automobilu z hydraulickým ramenom. Veľmi zložitá demontáž si vyžadovala identifikáciu kovových tŕňov a uvoľnenie spojov jednotlivých kamenných blokov. Po prevoze do reštaurátorského ateliéru nasledovalo čistenie sekundárnych syntetických premalieb chemicko-mechanickým spôsobom, čo bolo časovo náročné, hlavne z dôvodu nesúdržnosti nosiča, teda kamennej hmoty, ktorá sa rozpadala. Pri čistení boli odhalené aj fragmenty pôvodnej polychrómie, ktorej bolo prispôsobené aj finálne lazúrne scelenie objektu a farebné retuše. Konsolidácia – spevnenie kamennej hmoty bola prevedená viacnásobným náterom v kombinácii s postrekom po bod nasýtenia materiálu. Po technologickej prestávke nasledovalo rozsiahle a náročné tmelenie absentujúcich častí a zvetraných povrchov. Aplikácia tmelov bola prevedená vo väčšom rozsahu hlavne na súsoší Sv. Trojice. Zvetrané časti kameňa boli lokalizované hlavne v oblasti nôh, rúk, zemegule. Socha Boha Otca bola doplnená žezlom a jablkom, ktoré boli neskôr pozlátené na olejový mixtion. Po vytmelení sa všetky opravované miesta zapracovali a domodelovali tak, aby nadobudli autentický povrch okolitého originálneho kameňa štruktúrou aj textúrou. V tomto bode bolo tmelenie ukončené. Lokalizovaná primárna farebnosť, zachovaná síce iba vo fragmentoch, nám pomohla určiť farebnosť jednotlivých blokov kameňa. Nasledovala lokálna retuš tmelených miest a zjednocujúca lazúra aplikovaná celoplošne.
Prevoz a inštalácia pamiatky prebehla v dvoch etapách. V prvej bol dovezený podstavec. Tri bloky kameňa sme nainštalovali za pomoci kovovej konštrukcie a reťazového žeriavu. V druhej etape, po zatvrdnutí ložných mált, bol dovezený stĺp, hlavica a socha, ktoré boli inštalované taktiež za pomoci kovovej konštrukcie a reťazového žeriavu. Po pretmelení a vyretušovaní spojov medzi blokmi kameňa bol celý objekt ošetrený hydrofóbnym náterom. Veľká vďaka koordinátorovi prác, ktorý zabezpečil aj donačnú kamennú nápisovú platňu, ktorú sme zafixovali na miesto pôvodnej – zničenej. Reštaurovanie bolo veľmi náročné aj z hľadiska demontáže, inštalácie, prevozov a hlavne samotnej manipulácie z blokmi kameňa pri reštaurovaní. Práce na Sv. Trojici boli ukončené v júni 2021, doba obnovy bola skoro 4 mesiace. Stĺp Svätej Trojice sa podarilo obnoviť napriek výraznému poškodeniu hore umiestneného súsošia Svätej Trojice a ďalším poškodeniam v strednej a spodnej časti objektu. Chýbalo málo... Obnovou bola celá pamiatka uvedená aj do pôvodnej farebnosti.
Na opravu pamiatky, napriek zložitej ekonomickej situácii, finančne prispeli Obec Zohor, FCC Zohor, spol. s r.o., Boni Fructi, s.r.o. Dunajská Lužná, Budiš a.s. Budiš resp. St. Nicolaus-trade Bratislava, a.s., JAL s.r.o. Bratislava, Reštaurácia Bar Margit, Kamenárstvo s.r.o. Šamorín a OZ Zohor včera a dnes.
Práce súvisiace s obnovou stĺpa Sv. Trojice inicioval, riadil a koordinoval Roman Šimoník z občianskeho združenia Zohor včera a dnes.

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom

Kamerové systémy