Stĺp Korunovania Panny Márie dali podľa zakladateľskej tabuľky postaviť v roku 1884 Fabián Ondriaš s manželkou Margitou. Na podstavci je signovaný kamenár A. Mahr.

KU CTI
NAJSV. TROJICE BOŽEJ
A PREBL.PANNY MARIE
VENUVAL
FABIAN ONDRIAŠ A MANŽELKA MARGITA
1884

Kamerové systémy