Zohor - Božské srdce (1922)

Pred kostolom stojí architektonicky prepracovaný kríž, ktorého najvýraznejšou časťou je nika v podobe portálu so sochou Ježiša Krista. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť v roku 1922 Jakub Valovič s manželkou Katarínou. Na podstavci je signatúra výrobcu břeclavskej dielne kamenára Dvořáka. Kríž stával pôvodnejšie pri dverách na chórus kostola, ale keď opravovali kostol za farára Galbavého sa pri premiestnení kríža pôvodná socha Božského srdca rozpadla. Novú darovali v roku 1973 Anna Havlíková, rod. Vasková a jej manžel Šebastian.

 

DAROVALI KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

MANŽELIA

JAKUB A KATERINA

VALOVIČ

ROKU PÁNA 1922.

 

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 54

Kamerové systémy