Závod - sv. Ján Nepomucký pri požiarnej zbrojnici

Socha sv. Jána Nepomuckého stojí medzi trojicou sôch svätých pri požiarnej zbrojnici. Niektorí sochu identifikovali ako sv. Jána Krstiteľa. Socha bola zrenovovaná v roku 1997. V roku 2015 prišlo k novej obnove sochy. Na náklady obce bol pod ňou inštalovaný nový murovaný podstavec. Je to kópia pôvodnejšieho barokového podstavca sochy, zhotoveného podľa starších fotografií. Samotnú sochu zrenovoval reštaurátor Pavol Žák na náklady Ružencového bratstva a 27. júla toho roka bola posvätená závodským farárom Petrom Kudláčom. Socha aj so susednými sochami Immaculaty a sv. Floriána vznikla okolo roka 1748 bez základiny na údržbu. Spomína sa pri vizitácii farnosti z roku 1761.

Ivana: Tri sochy pri hasičskej zbrojnici, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala v Závode 3/2015, str. 10-12;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy