Socha sv. Floriána stojí medzi trojicou sôch svätých pri požiarnej zbrojnici. Sochu zrenovovali v roku 1997 Pavol Žák a Richard Grega. V roku 2015 prišlo k novej obnove sochy. Na náklady obce bol pod ňou inštalovaný nový murovaný podstavec. Je to kópia pôvodnejšieho barokového podstavca sochy, zhotoveného podľa starších fotografií. Samotnú sochu zrenovoval reštaurátor Pavol Žák na náklady Ružencového bratstva a 27. júla toho roka bola posvätená závodským farárom Petrom Kudláčom. Socha aj so susednými sochami sv. Immaculaty a sv. Jána vznikla okolo roka 1748 bez základiny na údržbu. Spomína sa pri vizitácii farnosti z roku 1761.

Ivana: Tri sochy pri hasičskej zbrojnici, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala v Závode 3/2015, str. 10-12;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Kamerové systémy